Китайский язык: слова по тематике «Медицина»

Медицина

Травма – w?ish?ng – ???s?nsh?ng – ??
Растяжения связок – ni?j?n – ???li?sh?ng – ???ni?sh?ng – ??
Вывих – tu?ji? – ???tu?w?i – ??
Перелом – g?zh? – ??
Рана – sh?ngk?u – ???chu?ngsh?ng – ??
Ссадина – c?sh?ng – ??
Царапина – zhu?sh?ng – ???s?osh?ng – ??
Порез – g?sh?ng – ??
Шрам – sh?ngh?n – ???sh?ngb? – ???b?nh?n – ??
Мозоль – l?oji?n – ???ji?nzi – ??
Синяк – q?ngsh?ng – ???q?ngzh?ng – ??
Гематома – xu?zh?ng – ??
Ожог – zhu?sh?ng – ???sh?osh?ng – ???t?ngsh?ng – ?? ?ожог кипятком?
Ушиб – p?ngshang – ??
Сотрясение мозга – n?ozh?nd?ng – ???
Кровопотеря – sh?xu? – ??
Кровоизлияние – ch?xu? – ??
Кровотечение – li?xu? – ??
Грыжа – sh?n – ? ?пупочная грыжа – ???паховая грыжа – ?????
Межпозвоночная грыжа – zhu?ji?np?nt?ch? – ?????